Category Archives: giới thiệu

Công nghê In Offset chất lượng cao

Giới thiêu công nghệ in offset chất lượng In offset là phương pháp in phẳng, các thông tin hình ảnh được thể hiện trên bản in có tính quang hoá để tạo ra các phần tử in bắt mực và phần tử không in thì bắt nước la công nghê In Offset chất lượng cao, […]